Minimog Ön Yükleyici
1200₺ ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo!

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Aşağıda Bilgileri Verilen Satıcı Ve Alıcı Arasında Elektronik Ortamda Imzalanmıştır. Taraflar, Işbu Sözleşme’nin Tamamını Okuduklarını, Içeriğini Bütünü Ile Anladıklarını Ve Tüm Hükümlerini Onayladıklarını Kabul, Beyan Ve Taahhüt Eder.

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme Aşağıdaki Taraflar Arasında Aşağıda Belirtilen Hüküm Ve Şartlar Çerçevesinde Imzalanmıştır.

 

SATICI:

Satıcı’nın Unvanı: Esma Balkaya Artizan Mutfak Temizlik Ürünleri Gıda Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
Satıcı’nın Açık Adresi: Süphan Mh. İşgem 2. Sk. No:2 Edremit/ Van
Satıcı Vergi Dairesi: Van
Satıcı’nın E-Posta Adresi: iletisim@esmabalkaya.com

 

ALICI:
Alıcı’nın Adı/Soyadı: [Alici_adi]
Alıcı’nın Adresi:
Alıcı’nın Telefonu:
Alıcı’nın E-Posta Adresi:

Alıcı Ve Satıcı Bir Arada “Taraflar” Olarak Anılacaktır.

İş Bu Sözleşmeyi Kabul Etmekle ALICI, Sözleşme Konusu Siparişi Onayladığı Takdirde Sipariş Konusu Bedeli Ve Varsa Kargo Ücreti, Vergi Gibi Belirtilen Ek Ücretleri Ödeme Yükümlülüğü Altına Gireceğini Ve Bu Konuda Bilgilendirildiğini Peşinen Kabul Eder.

 

2.TANIMLAR

İşbu Sözleşmenin Uygulanmasında Ve Yorumlanmasında Aşağıda Yazılı Terimler Karşılarındaki Yazılı Açıklamaları Ifade Edeceklerdir.

BAKAN : Gümrük Ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET : Bir Ücret Veya Menfaat Karşılığında Yapılan Ya Da Yapılması Taahhüt Edilen Mal Sağlama Dışındaki Her Türlü Tüketici Işleminin Konusunu ,

SATICI : Ticari Veya Mesleki Faaliyetleri Kapsamında Tüketiciye Mal Sunan Veya Mal Sunan Adına Veya Hesabına Hareket Eden Şirketi,

ALICI : Bir Mal Veya Hizmeti Ticari Veya Mesleki Olmayan Amaçlarla Edinen, Kullanan Veya Yararlanan Gerçek Ya Da Tüzel Kişiyi,

SİTE : SATICI’ya Ait Internet Sitesini,( www.esmabalkaya.com )

SİPARİŞ VEREN: Bir Mal Veya Hizmeti SATICI’ya Ait Internet Sitesi Üzerinden Talep Eden Gerçek Ya Da Tüzel Kişiyi,

TARAFLAR : SATICI Ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME : SATICI Ve ALICI Arasında Akdedilen Işbu Sözleşmeyi,

MAL : Alışverişe Konu Olan Taşınır Eşyayı Ve Elektronik Ortamda Kullanılmak Üzere Hazırlanan Yazılım, Ses, Görüntü Ve Benzeri Gayri Maddi Malları Ifade Eder.

 

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya Ait Www.esmabalkaya.com  Internet Sitesi Üzerinden Elektronik Ortamda Siparişini Verdiği Aşağıda Nitelikleri Ve Satış Fiyatı Belirtilen Ürünün Satışı Ve Teslimi Ile Ilgili Olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik Hükümleri Gereğince Tarafların Hak Ve Yükümlülüklerini Düzenler.

Listelenen Ve Sitede Ilan Edilen Fiyatlar Satış Fiyatıdır. İlan Edilen Fiyatlar Ve Vaatler Güncelleme Yapılana Ve Değiştirilene Kadar Geçerlidir. Süreli Olarak Ilan Edilen Fiyatlar Ise Belirtilen Süre Sonuna Kadar Geçerlidir.

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

4.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin Temel Özelliklerini (Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi) SATICI’ya Ait Www.esmabalkaya.com  Internet Sitesinde Yayınlanmaktadır. Satıcı Tarafından Kampanya Düzenlenmiş Ise Ilgili Ürünün Temel Özelliklerini Kampanya Süresince Inceleyebilirsiniz. Kampanya Belirtilen  Tarihe Kadar Geçerlidir.

4.2. Listelenen Ve Sitede Ilan Edilen Fiyatlar Satış Fiyatıdır. İlan Edilen Fiyatlar Ve Vaatler Güncelleme Yapılana Ve Değiştirilene Kadar Geçerlidir. Süreli Olarak Ilan Edilen Fiyatlar Ise Belirtilen Süre Sonuna Kadar Geçerlidir.

4.3. Sözleşme Konusu Mal Ya Da Hizmetin Tüm Vergiler Dâhil Satış Fiyatı Aşağıda Gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam
(KDV Dahil)
       
Kargo Tutarı      
Toplam :      

Ödeme Şekli Ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek Kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat Tarihi

Teslim Şekli

4.4. Ürün Sevkiyat Masrafı Olan Kargo Ücreti ALICI Tarafından Ödenecektir.

 

5.FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
Eposta/Kullanıcı Adı
Fatura Teslim: Fatura Sipariş Teslimatı Sırasında Fatura Adresine Sipariş Ile Teslim Edilecektir.

 

6.GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, SATICI’ya Ait Internet Sitesinde Sözleşme Konusu Ürünün Temel Nitelikleri, Satış Fiyatı Ve Ödeme Şekli Ile Teslimata Ilişkin Ön Bilgileri Okuyup, Bilgi Sahibi Olduğunu, Elektronik Ortamda Gerekli Teyidi Verdiğini Kabul, Beyan Ve Taahhüt Eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi Elektronik Ortamda Teyit Etmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesinin Kurulmasından Evvel, SATICI Tarafından ALICI’ Ya Verilmesi Gereken Adresi, Siparişi Verilen Ürünlere Ait Temel Özellikleri, Ürünlerin Vergiler Dâhil Fiyatını, Ödeme Ve Teslimat Bilgilerini De Doğru Ve Eksiksiz Olarak Edindiğini Kabul, Beyan Ve Taahhüt Eder.

6.2. Sözleşme Konusu Her Bir Ürün, 30 Günlük Yasal Süreyi Aşmamak Kaydı Ile ALICI’ Nın Yerleşim Yeri Uzaklığına Bağlı Olarak Internet Sitesindeki Ön Bilgiler Kısmında Belirtilen Süre Zarfında ALICI Veya ALICI’nın Gösterdiği Adresteki Kişi Ve/Veya Kuruluşa Teslim Edilir. Bu Süre Içinde Ürünün ALICI’ya Teslim Edilememesi Durumunda, ALICI’nın Sözleşmeyi Feshetme Hakkı Saklıdır.

6.3. SATICI, Sözleşme Konusu Ürünü Eksiksiz, Siparişte Belirtilen Niteliklere Uygun Ve Eğer Varsa Garanti Belgeleri, Kullanım Kılavuzları Işin Gereği Olan Bilgi Ve Belgeler Ile Teslim Etmeyi, Her Türlü Ayıptan Arî Olarak Yasal Mevzuat Gereklerine Göre Sağlam, Standartlara Uygun Bir Şekilde Işi Doğruluk Ve Dürüstlük Esasları Dâhilinde Ifa Etmeyi, Hizmet Kalitesini Koruyup Yükseltmeyi, Işin Ifası Sırasında Gerekli Dikkat Ve Özeni Göstermeyi, Ihtiyat Ve Öngörü Ile Hareket Etmeyi Kabul, Beyan Ve Taahhüt Eder.

6.4. SATICI, Sözleşmeden Doğan Ifa Yükümlülüğünün Süresi Dolmadan ALICI’yı Bilgilendirmek Ve Açıkça Onayını Almak Suretiyle Eşit Kalite Ve Fiyatta Farklı Bir Ürün Tedarik Edebilir.

6.5. SATICI, Sipariş Konusu Ürün Veya Hizmetin Yerine Getirilmesinin Imkânsızlaşması Halinde Sözleşme Konusu Yükümlülüklerini Yerine Getiremezse, Bu Durumu, Öğrendiği Tarihten Itibaren 3 Gün Içinde Yazılı Olarak Tüketiciye Bildireceğini, 14 Günlük Süre Içinde Toplam Bedeli ALICI’ya Iade Edeceğini Kabul, Beyan Ve Taahhüt Eder. Yazılı Bildirim Elektronik Ortamdan Da Yapılabilir.

6.6. ALICI, Sözleşme Konusu Ürünün Teslimatı Için Işbu Sözleşme’yi Elektronik Ortamda Teyit Edeceğini, Herhangi Bir Nedenle Sözleşme Konusu Ürün Bedelinin Ödenmemesi Ve/Veya Banka Kayıtlarında Iptal Edilmesi Halinde, SATICI’nın Sözleşme Konusu Ürünü Teslim Yükümlülüğünün Sona Ereceğini Kabul, Beyan Ve Taahhüt Eder.

6.7. ALICI, Sözleşme Konusu Ürünün ALICI Veya ALICI’nın Gösterdiği Adresteki Kişi Ve/Veya Kuruluşa Tesliminden Sonra ALICI’ya Ait Kredi Kartının Yetkisiz Kişilerce Haksız Kullanılması Sonucunda Sözleşme Konusu Ürün Bedelinin Ilgili Banka Veya Finans Kuruluşu Tarafından SATICI’ya Ödenmemesi Halinde, ALICI Sözleşme Konusu Ürünü 3 Gün Içerisinde Nakliye Gideri SATICI’ya Ait Olacak Şekilde SATICI’ya Iade Edeceğini Kabul, Beyan Ve Taahhüt Eder.

6.8. SATICI, Tarafların Iradesi Dışında Gelişen, Önceden Öngörülemeyen Ve Tarafların Borçlarını Yerine Getirmesini Engelleyici Ve/Veya Geciktirici Hallerin Oluşması Gibi Mücbir Sebepler Halleri Nedeni Ile Sözleşme Konusu Ürünü Süresi Içinde Teslim Edemez Ise, Durumu ALICI’ya Bildireceğini Kabul, Beyan Ve Taahhüt Eder. ALICI Da Siparişin Iptal Edilmesini, Sözleşme Konusu Ürünün Varsa Emsali Ile Değiştirilmesini Ve/Veya Teslimat Süresinin Engelleyici Durumun Ortadan Kalkmasına Kadar Ertelenmesini SATICI’dan Talep Etme Hakkını Haizdir. ALICI Tarafından Siparişin Iptal Edilmesi Halinde ALICI’nın Nakit Ile Yaptığı Ödemelerde, Ürün Tutarı 14 Gün Içinde Kendisine Nakden Ve Defaten Ödenir. ALICI’nın Kredi Kartı Ile Yaptığı Ödemelerde Ise, Ürün Tutarı, Siparişin ALICI Tarafından Iptal Edilmesinden Sonra 14 Gün Içerisinde Ilgili Bankaya Iade Edilir. ALICI, SATICI Tarafından Kredi Kartına Iade Edilen Tutarın Banka Tarafından ALICI Hesabına Yansıtılmasına Ilişkin Ortalama Sürecin 2 Ile 3 Haftayı Bulabileceğini, Bu Tutarın Bankaya Iadesinden Sonra ALICI’nın Hesaplarına Yansıması Halinin Tamamen Banka Işlem Süreci Ile Ilgili Olduğundan, ALICI, Olası Gecikmeler Için SATICI’yı Sorumlu Tutamayacağını Kabul, Beyan Ve Taahhüt Eder.

6.9. SATICININ, ALICI Tarafından Siteye Kayıt Formunda Belirtilen Veya Daha Sonra Kendisi Tarafından Güncellenen Adresi, E-Posta Adresi, Sabit Ve Mobil Telefon Hatları Ve Diğer Iletişim Bilgileri Üzerinden Mektup, E-Posta, SMS, Telefon Görüşmesi Ve Diğer Yollarla Iletişim, Pazarlama, Bildirim Ve Diğer Amaçlarla ALICI’ya Ulaşma Hakkı Bulunmaktadır. ALICI, Işbu Sözleşmeyi Kabul Etmekle SATICI’nın Kendisine Yönelik Yukarıda Belirtilen Iletişim Faaliyetlerinde Bulunabileceğini Kabul Ve Beyan Etmektedir.

6.10. ALICI, Sözleşme Konusu Mal/Hizmeti Teslim Almadan Önce Muayene Edecek; Ezik, Kırık, Ambalajı Yırtılmış Vb. Hasarlı Ve Ayıplı Mal/Hizmeti Kargo Şirketinden Teslim Almayacaktır. Teslim Alınan Mal/Hizmetin Hasarsız Ve Sağlam Olduğu Kabul Edilecektir. Teslimden Sonra Mal/Hizmetin Özenle Korunması Borcu, ALICI’ya Aittir. Cayma Hakkı Kullanılacaksa Mal/Hizmet Kullanılmamalıdır. Fatura Iade Edilmelidir.

6.11. ALICI Ile Sipariş Esnasında Kullanılan Kredi Kartı Hamilinin Aynı Kişi Olmaması Veya Ürünün ALICI’ya Tesliminden Evvel, Siparişte Kullanılan Kredi Kartına Ilişkin Güvenlik Açığı Tespit Edilmesi Halinde, SATICI, Kredi Kartı Hamiline Ilişkin Kimlik Ve Iletişim Bilgilerini, Siparişte Kullanılan Kredi Kartının Bir Önceki Aya Ait Ekstresini Yahut Kart Hamilinin Bankasından Kredi Kartının Kendisine Ait Olduğuna Ilişkin Yazıyı Ibraz Etmesini ALICI’dan Talep Edebilir. ALICI’nın Talebe Konu Bilgi/Belgeleri Temin Etmesine Kadar Geçecek Sürede Sipariş Dondurulacak Olup, Mezkûr Taleplerin 24 Saat Içerisinde Karşılanmaması Halinde Ise SATICI, Siparişi Iptal Etme Hakkını Haizdir.

6.12. ALICI, SATICI’ya Ait Internet Sitesine Üye Olurken Verdiği Kişisel Ve Diğer Sair Bilgilerin Gerçeğe Uygun Olduğunu, SATICI’nın Bu Bilgilerin Gerçeğe Aykırılığı Nedeniyle Uğrayacağı Tüm Zararları, SATICI’nın Ilk Bildirimi Üzerine Derhal, Nakden Ve Defaten Tazmin Edeceğini Beyan Ve Taahhüt Eder.

6.13. ALICI, SATICI’ya Ait Internet Sitesini Kullanırken Yasal Mevzuat Hükümlerine Riayet Etmeyi Ve Bunları Ihlal Etmemeyi Baştan Kabul Ve Taahhüt Eder. Aksi Takdirde, Doğacak Tüm Hukuki Ve Cezai Yükümlülükler Tamamen Ve Münhasıran ALICI’yı Bağlayacaktır.

6.14. ALICI, SATICI’ya Ait Internet Sitesini Hiçbir Şekilde Kamu Düzenini Bozucu, Genel Ahlaka Aykırı, Başkalarını Rahatsız Ve Taciz Edici Şekilde, Yasalara Aykırı Bir Amaç Için, Başkalarının Maddi Ve Manevi Haklarına Tecavüz Edecek Şekilde Kullanamaz. Ayrıca, Üye Başkalarının Hizmetleri Kullanmasını Önleyici Veya Zorlaştırıcı Faaliyet (Spam, Virus, Truva Atı, Vb.) Işlemlerde Bulunamaz.

6.15. SATICI’ya Ait Internet Sitesinin Üzerinden, SATICI’nın Kendi Kontrolünde Olmayan Ve/Veya Başkaca Üçüncü Kişilerin Sahip Olduğu Ve/Veya Işlettiği Başka Web Sitelerine Ve/Veya Başka Içeriklere Link Verilebilir. Bu Linkler ALICI’ya Yönlenme Kolaylığı Sağlamak Amacıyla Konmuş Olup Herhangi Bir Web Sitesini Veya O Siteyi Işleten Kişiyi Desteklememekte Ve Link Verilen Web Sitesinin Içerdiği Bilgilere Yönelik Herhangi Bir Garanti Niteliği Taşımamaktadır.

6.16. İşbu Sözleşme Içerisinde Sayılan Maddelerden Bir Ya Da Birkaçını Ihlal Eden Üye Işbu Ihlal Nedeniyle Cezai Ve Hukuki Olarak Şahsen Sorumlu Olup, SATICI’yı Bu Ihlallerin Hukuki Ve Cezai Sonuçlarından Ari Tutacaktır. Ayrıca; Işbu Ihlal Nedeniyle, Olayın Hukuk Alanına Intikal Ettirilmesi Halinde, SATICI’nın Üyeye Karşı Üyelik Sözleşmesine Uyulmamasından Dolayı Tazminat Talebinde Bulunma Hakkı Saklıdır.

 

7.CAYMA HAKKI

7.1. ALICI; Mesafeli Sözleşmenin Mal Satışına Ilişkin Olması Durumunda, Ürünün Kendisine Veya Gösterdiği Adresteki Kişi/Kuruluşa Teslim Tarihinden Itibaren 14 (On Dört) Gün Içerisinde, SATICI’ya Bildirmek Şartıyla Hiçbir Hukuki Ve Cezai Sorumluluk Üstlenmeksizin Ve Hiçbir Gerekçe Göstermeksizin Malı Reddederek Sözleşmeden Cayma Hakkını Kullanabilir. Hizmet Sunumuna Ilişkin Mesafeli Sözleşmelerde Ise, Bu Süre Sözleşmenin Imzalandığı Tarihten Itibaren Başlar. Cayma Hakkı Süresi Sona Ermeden Önce, Tüketicinin Onayı Ile Hizmetin Ifasına Başlanan Hizmet Sözleşmelerinde Cayma Hakkı Kullanılamaz. Cayma Hakkının Kullanımından Kaynaklanan Masraflar SATICI’ Ya Aittir. ALICI, Iş Bu Sözleşmeyi Kabul Etmekle, Cayma Hakkı Konusunda Bilgilendirildiğini Peşinen Kabul Eder.

7.2. Cayma Hakkının Kullanılması Için 14 (Ondört) Günlük Süre Içinde SATICI’ Ya Iadeli Taahhütlü Posta, Faks Veya Eposta Ile Yazılı Bildirimde Bulunulması Ve Ürünün Işbu Sözleşmede Düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” Hükümleri Çerçevesinde Kullanılmamış Olması Şarttır.

Cayma Bildiriminin Yapılabileceği Satıcı’ya Ait Iletişim Bilgileri Aşağıdaki Gibidir:

Satıcı’nın Unvanı: Esma Balkaya Artizan Mutfak Temizlik Ürünleri Gıda Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
Satıcı’nın Açık Adresi: Süphan Mh. İşgem 2. Sk. No:2 Edremit/ Van
Satıcı’nın E-Posta Adresi: iletisim@esmabalkaya.com

Bu Hakkın Kullanılması Halinde,

A) Kişiye Veya ALICI’ Ya Teslim Edilen Ürünün Faturası, (İade Edilmek Istenen Ürünün Faturası Kurumsal Ise, Iade Ederken Kurumun Düzenlemiş Olduğu Iade Faturası Ile Gönderilmesi Gerekmektedir. Faturası Kurumlar Adına Düzenlenen Sipariş Iadeleri İADE FATURASI Kesilmediği Takdirde Tamamlanamayacaktır.)

B) İade Formu,

C)İade Edilecek Ürünlerin Kutusu, Ambalajı, Varsa Standart Aksesuarları Ile Eksiksiz Ve Hasarsız Olarak Teslim Edilmesi Gerekmektedir.

D)SATICI, Cayma Bildiriminin Kendisine Ulaşmasından Itibaren En Geç 10 Günlük Süre Içerisinde Toplam Bedeli Ve ALICI’yı Borç Altına Sokan Belgeleri ALICI’ Ya Iade Etmek Ve 20 Günlük Süre Içerisinde Malı Iade Almakla Yükümlüdür.

E)ALICI’ Nın Kusurundan Kaynaklanan Bir Nedenle Malın Değerinde Bir Azalma Olursa Veya Iade Imkânsızlaşırsa ALICI Kusuru Oranında SATICI’ Nın Zararlarını Tazmin Etmekle Yükümlüdür.

F) Cayma Hakkının Kullanılması Nedeniyle SATICI Tarafından Düzenlenen Kampanya Limit Tutarının Altına Düşülmesi Halinde Kampanya Kapsamında Faydalanılan Indirim Miktarı Iptal Edilir.

7.3 Alıcı’nın Cayma Hakkını Kullandığına Ilişkin Bildirimi Yönelttiği Tarihten Itibaren 10 (On) Gün Içinde Malı Satıcı’ya Geri Göndermesi Gerekmektedir.

7.4 Alıcı, Cayma Süresi Içinde Malı, Işleyişine, Teknik Özelliklerine Ve Kullanım Talimatlarına Uygun Bir Şekilde Kullanmalıdır, Aksi Halde Malda Meydana Gelen Değişiklik Ve Bozulmalardan Sorumludur.

 

8.CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Alıcı, Aşağıda Sayılan Hallerde Cayma Hakkını Kullanamayacağını Bildiğini Kabul, Beyan Ve Taahhüt Eder:

 1. Fiyatı Finansal Piyasalardaki Dalgalanmalara Bağlı Olarak Değişen Ve Satıcı Veya Sağlayıcının Kontrolünde Olmayan Mal Veya Hizmetlere Ilişkin Sözleşmeler.
 2. Tüketicinin Istekleri Veya Kişisel Ihtiyaçları Doğrultusunda Hazırlanan Mallara Ilişkin Sözleşmeler.
 3. Çabuk Bozulabilen Veya Son Kullanma Tarihi Geçebilecek Malların Teslimine Ilişkin Sözleşmeler.
 4. Tesliminden Sonra Ambalaj, Bant, Mühür, Paket Gibi Koruyucu Unsurları Açılmış Olan Mallardan; Iadesi Sağlık Ve Hijyen Açısından Uygun Olmayanların Teslimine Ilişkin Sözleşmeler.
 5. Tesliminden Sonra Başka Ürünlerle Karışan Ve Doğası Gereği Ayrıştırılması Mümkün Olmayan Mallara Ilişkin Sözleşmeler.
 6. Malın Tesliminden Sonra Ambalaj, Bant, Mühür, Paket Gibi Koruyucu Unsurları Açılmış Olması Halinde Maddi Ortamda Sunulan Kitap, Dijital Içerik Ve Bilgisayar Sarf Malzemelerine Ilişkin Sözleşmeler.
 7. Abonelik Sözleşmesi Kapsamında Sağlananlar Dışında, Gazete Ve Dergi Gibi Süreli Yayınların Teslimine Ilişkin Sözleşmeler.
 8. Belirli Bir Tarihte Veya Dönemde Yapılması Gereken, Konaklama, Eşya Taşıma, Araba Kiralama, Yiyecek-Içecek Tedariki Ve Eğlence Veya Dinlenme Amacıyla Yapılan Boş Zamanın Değerlendirilmesine Ilişkin Sözleşmeler.
 9. Elektronik Ortamda Anında Ifa Edilen Hizmetler Veya Tüketiciye Anında Teslim Edilen Gayrimaddi Mallara Ilişkin Sözleşmeler.
 10. Cayma Hakkı Süresi Sona Ermeden Önce, Tüketicinin Onayı Ile Ifasına Başlanan Hizmetlere Ilişkin Sözleşmeler

 

9.SATICI’NIN ŞİKAYETLERE İLİŞKİN ÇÖZÜM YÖNTEMİ

Alıcı, Satın Alınan Mal Ve/Veya Hizmetlere Ilgili Şikâyetlerini Satıcı’ya Doğrudan (Yukarıda Taraflar Başlığı Altında Belirtilen Satıcı’ya Ait Iletişim Adreslerini Kullanarak) Iletebilir. Şikâyetin Iletilmesi Halinde Satıcı Sorunun Çözülmesi Için Mümkün Olan Tüm Desteği Sağlayacaktır.

 

10.TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, Ödeme Işlemlerini Kredi Kartı Ile Yaptığı Durumda Temerrüde Düştüğü Takdirde, Kart Sahibi Banka Ile Arasındaki Kredi Kartı Sözleşmesi Çerçevesinde Faiz Ödeyeceğini Ve Bankaya Karşı Sorumlu Olacağını Kabul, Beyan Ve Taahhüt Eder. Bu Durumda Ilgili Banka Hukuki Yollara Başvurabilir; Doğacak Masrafları Ve Vekâlet Ücretini ALICI’dan Talep Edebilir Ve Her Koşulda ALICI’nın Borcundan Dolayı Temerrüde Düşmesi Halinde, ALICI, Borcun Gecikmeli Ifasından Dolayı SATICI’nın Uğradığı Zarar Ve Ziyanını Ödeyeceğini Kabul, Beyan Ve Taahhüt Eder

 

11.FİKRİ MÜLKİYET

Alıcı, Satıcı Tarafından Üretilmiş Olan Ürünler Için Tasarımlarında Kullanılan Özel Tasarım Tekniklerinin, Doku, Desen, Dizayn, Çizim, Tasarım Elementleri (Taş, Boncuk Vb.), Stiller, Gradyan Ve Solid Renk Tonları, Model Ile Her Türlü Grafik Tasarım, Illüstrasyon, Çizim, Tasarım Ve Eserlerin Tasarımında Kullanılan Öğelerin Ve Site’de Satışa Sunulan Tüm Ürünler Için Fotoğraf, Videove Her Türlü Görsel Için Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan (FSEK) Kaynaklı Telif, Marka Ve Diğer Tüm Haklarının Satıcı’ya Ait Olduğunu Kabul Ve Beyan Eder.

Site’de Yer Alan Her Türlü Bilgi Ve Içerik Ile Bunların Düzenlenmesi, Revizyonu Ve Kısmen/Tamamen Kullanımı Konusunda; Satıcı’nın Anlaşmasına Göre Diğer Üçüncü Şahıslara Ait Olanlar Hariç; Tüm Fikri-Sınai Haklar Ve Mülkiyet Hakları Satıcı’ya Aittir. Alıcı Tarafından Satın Alınan Ürün/Ürünlerin Tamamı, Bir Kısmı Ve/Veya Üründen Elde Edilen Herhangi Bir Bilgi, Yazılım Veya Hizmet Değiştirilemez, Kopyalanamaz, Dağıtılamaz, Çoğaltılamaz, Yayınlanamaz, Türev Niteliğinde Çalışmalara Konu Edilemez, Aktarılamaz Veya Satılamaz. Alıcı Işbu Sözleşme Ile Satın Aldığı Ürünü Yasa Dışı Amaçlar Için Ve/Veya Bu Yasaklanan Şekillerde Kullanmayacağını Kabul Ve Taahhüt Eder. Aksi Halde Doğabilecek Tüm Hukuki Ve Cezai Sorumluluk Alıcı’ya Ait Olmakla Beraber Üçüncü Kişiler Veya Yetkili Merciler Tarafından Satıcı’ya Karşı Ileri Sürülebilecek Tüm Iddia Ve Taleplere Karşı, Satıcı’nın Söz Konusu Izinsiz Kullanımdan Kaynaklanan Her Türlü Tazminat Ve Sair Talep Hakkı Saklıdır.

 

12.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Sözleşme Ile Ilgili Çıkacak Ihtilaflarda Uyuşmazlık Konusundaki Başvurular, Her Yıl Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Ilan Edilen Değere Kadar Alıcı’nın Ürünü Satın Aldığı Veya Ikametgâhının Bulunduğu Yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri’ne, Söz Konusu Değerin Üzerindeki Ihtilaflarda Ise Tüketici Mahkemeleri’ne Yapılabilir. Herhangi Bir Uyuşmazlıkta Uygulanacak Hukuk Türk Hukukudur.

 

13.YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, [………..] Tarihinde, Alıcı Tarafından Elektronik Ortamda Onaylanmak Suretiyle Akdedilmiş Ve Yürürlüğe Girmiştir. Site Üzerinden Yapılan Işlemler Türk Borçlar Kanunu, Tüketici Mevzuatı Ve Yürürlükteki Sair Mevzuat Uyarınca Tarafları Bağlayıcı Irade Açıklamaları Olarak Telakki Edilir.

İşbu Sözleşme Metni, Onaylanmasının Hemen Akabinde Satıcı’nın Iletmiş Olduğu E-Mail Adresine E-Posta Yoluyla Gönderilecek Ve Satıcı Tarafından 3 (Üç) Yıl Süre Ile Saklanacaktır. Alıcı Dilediğinde iletisim@esmabalkaya.com E-Mail Adresine Göndereceği Bir Talep Ile Başvuruda Bulunarak, Işbu Sözleşme’nin Nüshasına Erişimini Satıcı’dan Talep Edebilir.

SATICI: Esma Balkaya Artizan Mutfak Temizlik Ürünleri Gıda Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ALICI   […]
WhatsApp İletişim