Minimog Ön Yükleyici
1200₺ ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo!

KVKK/ Kişisel Veriler Politikası

KVKK/ Kişisel Veriler Politikası

İşbu “Kullanım Şartları, Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası” Ile, Esma Balkaya(“İş Yeri”) Olarak Anılan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında www.esmabalkaya.com Sitesi Ile Ilgili Hizmetleri Sunarken, Kişisel Verilerinize ilişkin Politikamızı içermektedir.

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Amacı

Bu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası;

–       Ne Tür Kişisel Veriler Toplandığını,

–      Bu Kişisel Verilerin Nasıl Kullanıldığını,

–      İş Yeri’nin Işlediği Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınızın Neler Olduğunu Ve Bu Hakları Nasıl Kullanabileceğinizi,

–      Elektronik Ticari Ileti Alma Konusundaki Olumlu Veya Olumsuz Tercihlerinizi Nasıl Değiştirebileceğinizi Açıklamaktadır.

1-İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı Ve Dayanağı

Kendi Istek Ve Iradenizle İş Yeri Ile Paylaşmış Olduğunuz Kişisel Verileriniz (Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Cep Telefonu Numarası, E-Posta, Cinsiyet, Adres, Meslek, Eğitim, Medeni Durum, Araç Plakası, Kimlik Bilgileri, Harcama Bilgileri, Fatura Bilgileri, Sosyal Medya Hesaplarıyla Bağlanılması Durumunda Üyenin O Kanallar Aracılığıyla Paylaşılmasına Onay Verdiği Bilgiler, Sosyal Medya Hesapları Alışveriş Bilgileri, Üyenin Tüm Alışveriş Bilgileri, Ne Kadar Ödeme Yaptığı, Hangi Kampanyadan Faydalandığı, Aldığı Indirim Tutarı, Uygulama Üzerindeki Gezinme Ve Tıklama Bilgileri, Uygulamayı Açtığı Lokasyon Bilgileri Gibi) Size Daha Iyi Hizmet Verebilmek Amacıyla Işlenmektedir.  Bunun Yanı Sıra 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Ve Bağlı Mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Ve Bağlı Mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başta Olmak Üzere, Ilgili Mevzuattan Kaynaklanan Yasal Yükümlülüklerimiz Çerçevesinde; Söz Konusu Amaç Ve Yasal Yükümlülüklerimizin Yerine Getirilebilmesini Sağlamak Amacıyla Da, Kişisel Verileriniz Işlenmektedir. Bugüne Kadar Olduğu Gibi, Bu Kişisel Verileriniz Bu Defa Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5 Ve 6’Da Yer Alan Istisnalar Saklı Olmak Kaydıyla, Verdiğiniz Açık Rızanıza Istinaden, Işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası Ile Belirlenen Amaçlar Ve Kapsam Dışında Kullanılmamak Kaydı Ile Bilgi Güvenliği Tedbirleri De Alınarak Işlenecek Ve Saklanacaktır.

Kişisel Verilerin Paylaşılması İzni

İş Yeri Paylaşılmasına Açık Rıza Göstermiş Olduğunuz Kişisel Verilerinizin, Tarafınıza Çeşitli Avantajların Sağlanıp Sunulabilmesi Ve Kişisel Olarak Size Uygun Reklam, Tanıtım, Satış, Pazarlama, Bilgilendirme, Promosyon, Kampanya Bildirimi, Üyelik Işlemleri, Anket Ve Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları Ve Bu Kapsamdaki Hizmetlerin Sağlanması Ve Yasal Yükümlülüklerimizin Ifası Amacıyla Her Türlü Elektronik Iletişim Yapılması Ve Diğer Iletişim Mesajlarının Gönderilmesi Için İş Yeri Tarafından Toplanmasına, Kaydedilmesine, Işlenmesine, Saklanmasına, Kullanılmasına Ve Aynı Amaçlara Yönelik Olarak Aşağıda Belirtilen Üçüncü Kişilere Aktarılmasına/Paylaşılmasına Izin Vermiş Bulunmaktasınız. Kişisel Verilerinizin Aktarılmasına/Paylaşılmasına Izin Verdiğiniz Üçüncü Kişiler, Tahdidi Olmamak Kaydıyla, Aşağıdaki Gibidir:

  • İş Yeri’nin Sözleşme Ilişkisi Içerisinde Olduğu Yurtiçi Ve/Veya Yurtdışındaki 3. Taraflar;
  • İş Yeri Adına Veri Işleyen Araştırma, Tanıtım Ve Danışmanlık Hizmeti Veren Firmalar;
  • Kişisel Verileri Talep Etmeye Yetkili Olan Kamu Kurum Ve Kuruluşlar.

İş Yeri Ile Irtibata Geçerek Kişisel Verilerinizi Aktardığımız/Paylaştığımız Diğer Üçüncü Kişiler Hakkında Bilgi Edinebilirsiniz.

Bu Bilgiler Sadece Size Sağlanacak Hizmetlerin Tam Ve Zamanında Sunulabilmesi, Olası Gönderilerinizin Sağlıklı Şekilde Teslim Edilmesi, Telefon, Sms Ve/Veya E-Posta Yoluyla Bildirimlerimizin Zamanında Ulaştırılabilmesi Amacıyla, İş Yerinin Sözleşme Ilişkisi Içinde Olduğu Veri Koruması Ve Güvenliği Konusunda İş Yeri Ile Hukuken Ve Teknik Olarak Aynı Sorumlulukları Taşıyan, Ilgili Mevzuat Hükümlerine Riayet Eden Üçüncü Kişilerle, Yalnızca Ihtiyaç Durumunda Ve Gerekli Ölçüde Paylaşılacaktır.

2-Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel Verilerin Korunması İş Yeri Için Önemli Bir Konudur. İş Yeri, Kişisel Verilere Yetkisiz Erişim Veya Bu Bilgilerin Kaybı, Hatalı Kullanımı, Ifşa Edilmesi, Değiştirilmesi Veya Imha Edilmesine Karşı Korumak Için Gerekli Önlemleri Almaktadır. İş Yeri Kişisel Verilerinizi Gizli Tutmayı, Gizliliğin Sağlanması Ve Güvenliği Için Gerekli Teknik Ve Idari Her Türlü Tedbiri Almayı Ve Gerekli Özeni Göstermeyi Taahhüt Etmektedir. İş Yeri ’Nin Gerekli Bilgi Güvenliği Önlemlerini Almasına Karşın, Web Sitesine Ve Sisteme Yapılan Saldırılar Sonucunda Kişisel Verilerin Zarar Görmesi Veya Üçüncü Kişilerin Eline Geçmesi Durumunda, İş Yeri Bu Durumu Derhal Sizlere Ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na Bildirir.

3-6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Gereği Haklarınız;

İş Yeri’ne Başvurarak, Kişisel Verilerinizin;

  1. A) Kişisel Verilerinizin Işlenip Işlenmediğini Öğrenme, (B) Kişisel Verileriniz Işlenmişse Buna Ilişkin Bilgi Talep Etme, (C) Kişisel Verilerinizin Işlenme Amacını Ve Bunların Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığını Öğrenme, (Ç) Yurt Içinde Veya Yurt Dışında Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişileri Bilme,  (D) Kişisel Verilerinizin Eksik Veya Yanlış Işlenmiş Olması Hâlinde Bunların Düzeltilmesini Isteme, (E) Kişisel Verilerinizin Işlenmesini Gerektiren Sebeplerin Ortadan Kalkması Halinde Kişisel Verilerinizin Silinmesini Veya Yok Edilmesini Isteme, (F) (D) Ve (E) Bentleri Uyarınca Yapılan Işlemlerin, Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişilere Bildirilmesini Isteme, (G) İşlenen Verilerin Münhasıran Otomatik Sistemler Vasıtasıyla Analiz Edilmesi Suretiyle Kişinin Kendisi Aleyhine Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına Itiraz Etme, (Ğ) Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı Olarak Işlenmesi Sebebiyle Zarara Uğraması Hâlinde Zararın Giderilmesini Talep Edebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizle Ilgili 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu Madde 11 Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklarınızı Kullanmak Için Bu Haklarınızı Yazılı Olarak İş Yeri’ne Daha Önce Bildirilen Ve İş Yeri’nin Sisteminde Kayıtlı Bulunan Elektronik Posta Adresinizi Kullanmak Suretiyle (Bu Kapsamda iletisim@esmabalkaya.Com E-Posta Adresi Üzerinden İş Yeri’ne Ulaşabilirsiniz) Veya Başvuru Amacına Yönelik Geliştirilmiş Bir Yazılım Ya Da Uygulama Vasıtasıyla İş Yeri’ne Iletebilirsiniz.

4-Kişisel Veri Saklama Süresi

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Uyarınca; Onay, Onayın Geri Alındığı, Ticari Elektronik Iletinin Içeriği Ve Gönderiye Ilişkin Diğer Kayıtlar Gerektiğinde Ilgili Bakanlığa Sunulmak Üzere Kayıt Altına Alınarak; Onayın Geçerliliğinin Sona Erdiği Tarihten Itibaren 3 Yıl Saklanacaktır. Süre Geçtikten Sonra Kişisel Verileriniz İş Yeri Tarafından Veya Talebiniz Üzerine Silinir, Yok Edilir Veya Anonim Hale Getirilir.

5-Kişisel Verilerinizin Doğru Ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kullanıcı/Kullanıcılar Web Sitesi Üzerinde Paylaştıkları Bilgilerin Doğru Olmasının Ve Güncel Bir Şekilde Muhafaza Edilmesinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Anlamında Kişisel Verileri Üzerinde Sahip Oldukları Hakları Kullanabilmeleri Ve Ilgili Diğer Mevzuat Açısından Önemli Olduğunu Bildiklerini Ve Yanlış Bilgi Verilmesinden Doğacak Sorumlulukların Tamamen Kendilerine Ait Olacağını Kabul Ve Beyan Etmişlerdir.

6-Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonimleştirilmesi

İşbu “Kullanım Şartları Ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası” Nda Belirtilen Amaçlarla Işlenmiş Olan Kişisel Verileriniz; 6698 Sayılı Kanun Madde 7/F.1’E Göre Işlenmesi Gerektiren Amaç Ortadan Kalktığında Ve Türk Ceza Kanunu Madde 138’E Göre Ise Kanunların Belirlediği Süreler Geçince Tarafımızca Anonimleştirilerek Kullanılmaya Devam Edilecektir.

Kişisel Verilerinizin Işlenmesi Ve Kullanılması Ile Ilgili Olarak Her Zaman Silme Ve Vermiş Olduğunuz Onayı Geri Alma Hakkınız Bulunmaktadır.

7-Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

İş Yeri Işbu “Kullanım Şartları Ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası Ve İletişim İzni’’Nde Her Zaman Değişiklik Yapabilir. Bu Değişiklikler, Değiştirilmiş Yeni “Kullanım Şartları Ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’’Nın Konulmasıyla Birlikte Derhal Geçerlilik Kazanır. İşbu “Kullanım Şartları Ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası”Ndaki Değişikliklerden Haberdar Olmanız Için, Sizlere Gerekli Bilgilendirme Yapılacaktır.

8-Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme Ve İcra Daireleri

İşbu “Kullanım Şartları Ve Gizlilik /Kişisel Verilerin Korunması Politikası” Hakkında Herhangi Bir Uyuşmazlık Çıkarsa Türk Hukuku Uygulanır. Burada Yer Alan Hususlarla Ilgili Olarak Herhangi Bir Uyuşmazlık Veya Ihtilaf Iddia Veya Talep Olduğu Takdirde, İstanbul Anadolu Mahkeme Ve İcra Daireleri Yetkili Olacaktır.

9-Son Hüküm

Kullanıcı/Kullanıcılar, Web Sitesine Girmeden Önce Yukarıda Yer Alan “Kullanım Şartları Ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası”Nı Okuduklarını, Yukarıda Belirtilen Tüm Hususlara Uyacaklarını, Web Sitesinde Yer Alan Içeriklerin Ve İş Yeri’ne Ait Tüm Elektronik Ortam Ve Bilgisayar Kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 193 Uyarınca Kesin Delil Sayılacağını Gayrıkabili Rücu Olarak Kabul, Beyan Ve Taahhüt Etmişlerdir.

WhatsApp İletişim